Lưới rọ đá

Werson cung cấp giỏ lưới rọ đá bằng dây lưới lục giác nặng.
Kích thước gabon: 2m x 1m x 1m, 3m x 1m x 1m, 4m x 1m x 1m, 2m x 1m x 0.5m, 4m x 1m x 0.5m. Đã có đơn đặt hàng tùy chỉnh.
Kết thúc có thể được mạ kẽm nhúng nóng, hợp kim nhôm mạ kẽm hoặc tráng PVC, vv
Nơi chúng tôi sử dụng gabions:
Kiểm soát và hướng dẫn về nước hoặc lũ lụt
Ngân hàng Lụt, Ngân hàng Hướng dẫn
Ngăn chặn phá vỡ đá
Bảo vệ đất và nước
Bảo vệ cầu
Củng cố cấu trúc đất
Kỹ thuật bảo vệ bờ biển.

http://www.weldmeshfence.com  www.weldmeshfence.com/blog

MP:86-133-6331-6877| Skype:weldmeshfence | Wechat: 13363316877

Tel: +86-318-855784 | Fax: +86-318-7757320

Whatsapp: +8613363316877 |Viber : +8613363316877

E-mail: sales@weldmeshfence.com