Lưới hàng rào

Lưới hàng rào là một sự kết hợp của dây theo chiều ngang và chiều dọc hàn tại nút giao của họ để cung cấp một hàng rào cứng nhắc. Một số thiết kế khác nhau được sản xuất từ 3mm đến 8mm dây tại spacings khác nhau cho nền kinh tế và sức mạnh.

Chi tiết như sau:
Chiều cao của hàng rào Panel: 830mm, 1030mm, 1230mm, 1530mm, 1730mm, 2030mm, 2430mm;
Bài mới: 60 x 40mm, 60 x 60mm và 80 x 60mm;
Dây: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm;
Các khẩu độ kích thước: 50 x 150mm, 50 x 200mm, 55 x 200mm
Có sẵn trong một loạt các kích cỡ, màu sắc